Välkommen till aspvik.org

Välkommen till aspvik.org. Detta är ett forum för information om Aspvik, Värmdö – ett bevarandeområde.

Senaste Nytt om Aspvik! Samhällsplaneringsnämnden beslöt vid sitt sammanträde den 16 april att avslå JMs ansökan om planbesked för Aspvik och Näset. Beslutet kan inte överklagas.

  • Här kan du läsa de handlingar tjänstemännen undanhöll samhällsplaneringsnämnden
  • Här kan du läsa de handlingar som lämnats till samhällsplaneringsnämnden i Värmdö kommun, och synpunkterna som framfördes vid medborgardialogen den 5 mars 2013.
  • Här kan du läsa mer fakta om vad som gäller Värmdö kommun och Aspvik – ett bevarandeområde
  • Här kan du läsa en artikel om exploateringsplanerna för Aspvik ur Nacka/Värmdöposten 2013-03-05 (öppnas i nytt fönster).